Vad är ett barn?

                           Och vad är en förälder?

Det här är grundläggande frågor som vi sällan ställer oss, men som har en avgörande påverkan på:

  • hur vi beter oss mot och med barn
  • vilka beslut vi tar kring barn
  • hur vi skapar relationer med barn
  • hur vi tolkar barns beteenden
  • vad vi skapar för system runt barn
  • vad vi skapar för förutsättningar för barn..

Genom att klargöra för sig själv vilka värden som ligger till grund för hur vi ser på barn så kan vi också hitta en tydlighet som kan fungera som en kompass i föräldraskapet. Inre tydlighet skapar inre trygghet. Därför jobbar jag med Värdebaserat föräldraskap.


Annorlunda Barn.. 

..är barn som fungerar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig. Som vuxna utmanas av. Det här kan vara barn med extra känslighet, det kan vara barn med diagnoser som ADHD, autism, ångest och nedstämdhet. Det kan vara barn med extra stark vilja eller känslighet för krav. Barn som inte kan stanna och barn som fastnar. 

För att kunna vara en guide för ett barn så behöver vi veta hur det här barnet fungerar, och varför. Det är lite på samma sätt som med en bil vi skaffat. Ju bättre vi vet hur den fungerar, ju bättre kan vi köra den. Det kan tyckas självklart att vi lär oss hur en bil fungerar, och utbildar oss för att köra den. Men med barn tar vi oss sällan den tiden. 

Förståelse för hur ett barn fungerar och kunskap om hur just den funktionen kan bemötas skapar föräldrakompetens, och trygghet både för föräldrar och barn. Det blir lättare att både bemöta och kommunicera barns behov och förutsättningar. Därför jobbar jag med kartläggning och strategiska, behovsbaserade interventioner. 


Relationerna

Barn som inte mår bra, eller som av ovanstående anledningar har svårare att känna att de passar in behöver kanske ännu mer stöd. Samtidigt så blir sammanhangen runt de här barnen ofta mer utmanade, just eftersom de inte kan "inrätta sig i ledet". Inte sällan får de här barnen svårare att delta i skolan och att hitta sin plats i samhället. Föräldrar till de här barnen hamnar lätt i utmanande situationer där de ska förklara och försvara för människor som i bästa fall har svårt att förstå. Medveten kommunikation är ett sätt att kunna påverka både nära och professionella relationer. 

Med medveten kommunikation kan vi:

- hjälpa barn att lära sig om sig själva, kommunicera sina behov och tala om vad de behöver hjälp med.

- skapa närmare relationer.

- påverka möten och sammanhang så att vi får bättre hjälp och bemötande.

- kommunicera våra barns behov så att informationen blir mottagligbar.


Kuriosa - Om mig

Jag bor på en liten gård, och har också levt större delan av mitt liv med hästar. Jag tagit hand om, och lärt mig mycket av hästar som drar sig undan och av hästar som slåss. Med målet att de till slut ska slippa göra det, att de ska få slappna av lite mer inuti. Känna trygghet och tillit till sig själva och andra. Det är fantastiskt och enormt lärorikt att jobba med djur så, framför allt eftersom man behöver använda en helt annan typ av kommunikation än just ord.. 

I mina yogaklasser är alltid det övergripande temat "Var mer du". Eftersom jag är helt övertygad om att vi är satta på jorden i syfte att vara just det. Dem vi är djupast inne. Unika men ändå lika. Vi kan behöva hjälp att både hitta den och att våga vara den, eftersom vi ofta har lärt oss att leva lite tvärt om. 

Jag har en djup fascination och kärlek till människan, och min passion är att dela den med andra. Att dela hur livet är konstruerat och var motstånd kommer ifrån. Visa hur man kan förändra hela välden genom sig själv och hur det faktiskt finns massor med plats att vara mer av den man är och vill vara, både fysiskt, mentalt och själsligt. 

Ta kontakt

Jag kommer att återkoppla till dig så snart jag bara kan!