WhatsApp Image 2022-08-26 at 16.20.09

Vill du ha större kontroll över din situation?

Genom att jobba med kartläggning av den situation du/ni befinner er i får du verktyg att:

 1️⃣ Tydliggöra historien, då - skapa begriplighet

 2️⃣ Förstå sammanhanget, nu - skapa hanterbarhet

 3️⃣ Se den möjliga utvecklingen, framåt - skapa meningsfullhet

De här delarna är kärnan i begreppet KASAM (känsla av sammanhang) vilket är något som man konstaterat är den absolut största skillnaden mellan människor som klarar av och tar sig igenom utmaningar och de som bryts ner av dem. 

 

Jag vill vara med!

VILL DU HA MER KLARHET?

Frågorna vi vill ha svar på

Vi fokuserar på två olika typer av kartläggning för att både skapa förståelse och klarhet för var ni är och för att ta fram områden att jobba med framåt

Vad hände?

Ofta när barn och unga mår dåligt och/eller inte kan delta i skolan eller aktiviteter som tidigare underlättar det om vi kan förstå varför. Inte sällan frågar vi den unga, för att bjuda in och visa att vi lyssnar, men får svaret "jag vet inte". Vilket faktiskt är ett helt rimligt svar, eftersom de troligtvis faktiskt inte riktigt vet. Genom att kartlägga kan vi förstå utan att fråga frågor som skapar motstånd och avstånd, och vi kan hitta de områden som gör att det känns möjligt att må och fungera bättre. 

Varför gör vi som vi gör?

Barn som "kraschar", mår dåligt eller har svårt att delta får ofta välvilliga frågor som, "hur skulle du vilja ha det?" eller "vad vill du att vi gör?". Vi frågar för att vi vill att det ska kännas bra, men de vet inte vad som skulle kunna skapa den känslan. Vuxna runt de här barnen lever ofta med en frustration över att inte få svar. Att inte få svar skapar ofta en känsla av maktlöshet, för "vad ska vi då göra"? 

Genom att förstå vårt eget varför så blir det lättre att stå stadigt i utmanande perioder. I den här workshopen kommer vi fokusera på hur våra värden kan stärka oss i föräldraskapet.

Hur ska vi göra?

Det som faktiskt bryter ner människor. Barn, föräldrar familjer... men också personal i skola och inom andra verksamheter är att leva i känslan av att inte kunna påverka, maktlöshet. Det är avsaknaden av KASAM.

Att inte veta vad man ska göra, hur man ska göra och känslan av att det man gör inte har effekt är nedbrytande. Det riskerar att skapa frustration och påverka relationerna både till barnet och mellan de som ska sammarbeta för barnets bästa. Därför är det smart att hitta sätt att kommunicera på som hjälper oss vidare i den riktning vi önskar snarare än att låta den frustrerade känslan styra. Jag kallar det medveten kommunikation och använder det som en typ av praktisk KBT. I den här workshopen kommer jag förklara vad det innebär. 

Jag vill veta mer!

Hej! Jag heter Hillevi Stråge och är dedikerad till att coacha föräldrar till ökad trygghet, självkänsla och kompetens. 

Min bakgrund är 18 års erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer inom barnpsykiatri, HVB och socialtjänst. Jag är sjuksköterska, yogalärare och coach, och har de senaste åren fördjupat mig i arbetet med barn och familjer som har drabbats av en problematisk skolfrånvaro. Jag driver även podden Annorlunda Barn samt den fria Facebook gruppen Starka föräldrar i syfte att utbilda, stötta och medvetandegöra hjälpsamma strategier och förhållningssätt i arbetet med utmattade eller utmanande barn. 

Mitt mål är att stötta så många föräldrar som möjligt till att känna en självklar trygghet i sitt föräldraskap. Genom att ha konkreta, tydliga verktyg, en större förståelse för hur människan fungerar samt hjälp att implementera nya vanor, förhållningssätt och strategier kan även ett utmanat föräldraskap få gå från fokus på oro till att bli långsiktigt hållbart. Från känslan av maktlöshet, till känslan av kontroll. Från att fokus på överlevnad, till att hitta tillbaka till mer levande igen. 

 

Rund presentationsbild

SKA VI SÄTTA IGÅNG?

Här anmäler du dig till nästa workshoptillfälle


Jag ser så mycket fram emot att få skapa större klarhet tillsammans med dig. Anmäl dig nu så får du all information du behöver till din mail.

OBS! Var noga att kolla skräpposten i din mail efter anmälan om du inte får ett bekräftelsemail. Annars är risken att din anmälan inte går igenom. Kontakta mig på connect@hillevistrage.com om det uppstår problem.

Anmäl dig här